Foto makete poslanstva gledano z vhodne strani Foto makete z zadnje strani poslopja – rezidenca poslanika Ročna skica prostorne strukture poslopja Tloris izrisane nosilne strukture poslopja Fotografija makete poslopja slikano od zgoraj

AVSTRIJSKO VELEPOSLANSTVO
BERLIN

Natečaj za novogradnjo veleposlanstva republike
Avstrije v Berlinu

1995

Naslov:

Berlin / ZRN

Investitor:

Republika Avstrija

Površina:

- - -

Stroški:

- - -

Obseg projektantske obdelave:

Natečajni elaborat

Za natečajni projekt novogradnje veleposlanstva republike Avstrije v Berlinu se je razvila rešitev s prostorsko strukturo iz nosilnih linearnih sten, med katererimi bi »visel« zahtevani program prostorov tako poslovnega dela ambasade kot tudi rezidence veleposlanika.

Fleksibilna rešitev ustvarja pestre in napete prostorske situacije tako v notranjem razporedu prostorov kot tudi v zunanjščini okoli poslopja.