Slika Marko Dumpelnik

Arhitekt Marko Dumpelnik u.d.i.a.

Pooblaščeni in zapriseženi civilni tehnik
Član deželne zbornice arhitektov za Dunaj, Nižjo Avstrijo in Gradiščansko


Kontakt

Naslov:

A-1050 Wien, Embelgasse 47/8

Telefon / faks:

M  +43 (0)699 10 49 85 60

T  +43 (0)1 -- --- --

F  +43 (0)1 -- --- --

E-pošta:

office@dumpelnik.net

dumpelnik@vienna.at

spletna stran:

www.dumpelnik.net