PROJEKTANTSKA PONUDBA

PRIPRAVA PROJEKTOV

 • Posnetki obstoječih objektov
 • Definicija projektne naloge
 • Pojasnitve in preveritve na upravnih enotah
 • Definicija funkcijonalnih projektnih ciljev
 • Popis programa prostorov
 • Vodilni plan
 • Projektne študije
 • Ocene lokacij
 • Preveritev ekonomičnosti investicij

PROJEKTANTSKE STORITVE ARHITEKTURE

 • Idejna zasnova
 • Idejni projekt
 • Dokumentacija pridobitve gradbenega dovoljenja
 • Izvedbena dokumentacija
 • Popisi del
 • Arhitekturni vodstveni nadzor projekta
 • Tehnični vodstveni nadzor projekta
 • Poslovni vodstveni nadzor projekta
 • Gradbiščni nadzor izvedbe del
 • Objektno oblikovanje
 • Notranje opreme
  (pohištvo / oblikovanje trgovin, lokalov, poslovnih prostorov)

STORITVE GENERALNEGA PROJEKTANTA

 • Prevzem odgovornosti za vse potrebne projektantske storitve za realizacijo kakega projekta.

Arhitekt s podizvajalci naročniku nudi vse za realizacijo
projekta potrebne projektantske storitve iz ene roke.
(Celotne dokumentacije arhitekture, konstrukcij, gradbene
fizike, vseh instalacij, požarne varnosti, geodetskih storitev,
geomehanike, notranje opreme itd.)

PROJEKTNO VODSTVO

 • Definicija projektnih ciljev in terminski plan njihove realizacije
 • Priprava terminskih planov in kontrola dogovorjenih terminov
 • Investicijski plan in kontrola stroškov
 • Kontrola kakovosti izvedbe del
 • Kontrola računov — zaključni račun
 • Kontrola projektne realizacije in poročila investitorju o napredku izvedbe

REFERENCE

 • A&GP international
 • ASPIAG
 • ATP — Wien
 • Bura Olib d.o.o.
 • Center avstrijskih narodnostnih skupnosti
 • Immobilien Baden GmbH. & Co. KG
 • Mestna občina Baden
 • SES — Spar European Shoppingcenters
 • Slovenski znanstveni instutut — Dunaj
 • Spar — Hrvatska
 • Spar — Slovenija