Impresum

Arhitekt Marko Dumpelnik u.d.i.a.

Pooblaščeni in zapriseženi civilni tehnik
Član deželne zbornice arhitektov za Dunaj, Nižjo Avstrijo in Gradiščansko

Embelgasse 47/8
A-1050 Wien

T:    +43 (0)699 10 49 85 60
E:    office@dumpelnik.net
W:    www.dumpelnik.net

Odgovoren za vsebino spletne strani:

Arhitekt Marko Dumpelnik u.d.i.a.

Web design + programiranje:

Johann Periny

Fotografije:

Arhitekt Marko Dumpelnik u.d.i.a. — razen imensko z drugimi osebami označene

Besedila:

Arhitekt Marko Dumpelnik u.d.i.a.

Ta stran predstavlja arhitekta Marka Dumpelnik v internetu.

Pod pričujočim spletnim naslovom in eventualno vezanimi podnaslovi se ponujajo informacije za storitve arhitekta Marka Dumpelnik. Odgovornost ali jamstvo za vsebine eksternih povezav ali podnaslovnih strani se izklujučujejo.

Uporaba slik in besedil brez izrecnega soglasja arhitekta Marko Dumpelnik u.d.i.a. ni dovoljena.