Perspektivični prikaz južne oziroma vrtne fasade Perspektivični prikaz vhoda in športne igralnice Načrt južne in severne fasade vrtca Tlorisni načrt pritličja

OTROŠKI VRTEC »PEDENJPED«

Natečajni elaborat

2013

Naslov:

Ljubljana

Investitor:

Mestna občina Ljubljana

Površina:

1.650 m²

Stroški:

circa 2.800.000 EUR (neto)

Obseg projektantske obdelave:

Natečajni elaborat

Otroški vrtec v primestni četrti Ljubljane se je projektiral kot lesena konstrukcija in po energetskem standardu pasivne hiše.

Funkcijonalne enote vrtca so razdeljene na dva medsebojno zamaknjena kraka objekta — v proti jugu usmerjenem delu se nahajajo igralnice, v drugem pa so upravni in spremljajoči prostori ter centralna kuhinja za več okolišnih vzgojnih enot skrbnika otroškega vrtca.
V klinasto se odpirajočem vmesnem prostoru med obema krakoma poslopja se nahajajo vhod in čakalnica ter večji prireditveni prostor in športna igralnica.