Zračni perspektivični prikaz zgradbe Tlorisni načrt pritličja Perspektivični prikaz zgradbe iz vrtne strani

STANOVANJSKA HIŠA ZA OSTARELE

Natečajni elaborat

1996

Naslov:

Linz / Avstrija

Investitor:

Neue Heimat

Površina:

10.500 m²

Stroški:

circa 16,8 Mio. EUR (neto)

Obseg projektantske obdelave:

Natečajni elaborat

Projekt v sodelovanju z:
Franz Denk, Georg Seebacher

137 stanovanj objekta se odlikuje po enakovredni lokaciji in opremi posameznih enot. Preglednost, transparentnost ter neposredna vez do zunanjih površin so bili vodilni cilji obdelave. Linijsko-zobčasta struktura objekta varuje stanovalce pred motečimi vplivi cestnega prostora ter se odpira proti zelenim površinam.

Izdelana rešitev stanovanjske hiše za ostarele temelji na projektantski zasnovi pasivnega koriščenja sončne energije.