Perspektivični pogled proti kopališčni zgradbi Josefsbad Tlorisni načrt Josefsplatz-a Pogled na trg s potokom Mühlbach

PRENOVA TRGA »JOSEFSPLATZ«

Sanacija mestnega trga

2010 – 2012

Naslov:

A-2500 Baden, Josefsplatz

Investitor:

Mestna občina Baden

Površina:

2.150 m²

Stroški:

- - -

Obseg projektantske obdelave:

Idejni projekt

Projekt v sodelovanju z l-m-d architekten
(Lottersberger–Messner–Dumpelnik Architekten)

Trg »Josefsplatz« s končno postajo železnice »Badner Bahn« (povezava do središča mesta Dunaj), s svojimi cestnimi povezavami, zgodovinskima kopališčima »Frauenbad« (danes muzej Arnulfa Rainerja) in »Josefsbad« (danes restavracija) ter z bližinom mestne tržnice tvori najsrediščni vstopni prostor do samega bidermajerskega jedra mesta Baden pri Dunaju.

Osrednji motiv predloga sanacije površin trga predstavlja odpiranje doslej v podzemeljski kanalski strugi pod trgom nevidno speljanega potoka »Mühlbach« ter tako poudarjeno navzočnost in doživetje elementa »vode« v kopališčno-zdraviliškem mestu Baden.

Sanacija trga poleg tega obsega še preureditev čakalnih površin za taksi in avtobus ter obnovo končne postaje železnice »Badner Bahn«, osvetlitve in tlakovanih površin trga.