Cestni fasadni pogled na center, poslovni del Perspektivični zračni prikaz centra Prikaz vhoda v center iz notranje ulice mestnega bloka Stik nadstropnih etaž hotelskih in poslovnih površin Cestni fasadni pogled na center, hotelski del

NAKUPOVALNI CENTER
»BANJA LUKA«

Idejni projekt in lokacijsko dovoljenje za
multifunkcijonalni notranjemestni nakupovalni center

2009 – 2010

Naslov:

Banja Luka / Bosna in Hercegovina

Investitor:

privatni

Površina:

25.500 m²

Stroški:

circa 29.000.000 EUR (neto)

Obseg projektantske obdelave:

Vodstvo projekta
Vodilni plan / urbanistična študija
Idejni projekt
Dokumentacija za lokacijsko dovoljenje

Projekt se je izdelal za:
A&GP international / Architekt Brunner ZT GmbH

Za na robu mestnega središča Banja Luke ležeča zemljišča investitorja, ki se glede njihove lokacijske vrednosti koristijo le neustrezno, se je izdelala urbanistična študija ter idejni projekt predloga njihove pozidave.
Na temelju predloženega projekta je mestna uprava prilagodila urbanistični plan pozidave za območje in v sledstvu izdala lokacijsko dovoljenje.

Multifunkcijonalni center poleg prodajnih površin v pritličju in v 1. nadstropju vsebuje še dva kraka etažne nadzidave poslovno-pisarniške oz. hotelske vsebine. Na ozelenjenih dvoriščnih terasah se predvidevajo gostinski lokali.
Večnadstropna podzemeljska garaža nudi parkirna mesta za obiskovalce centra.

Nakupovalni center oblikuje zaključno glavo podolgovatega notranjemestnega bloka pozidave in se z notranje strani odpira v dvoriščni drevored in sprehajališče mestnega kvartira.