Cestni pogled na otroški vrtec

Foto Erich Kronsteiner

Sanitarije za otroke, oblikovano v zeleni barvi Sanitarije za otroke, oblikovano v oranžasti barvi

Foto Nadine Blanchard

Foto Nadine Blanchard

Pogled v hodnik in garderobe

Foto Nadine Blanchard

Pogled v hodnik, območje zasteklene strehe ob dvoriščih

Foto Erich Kronsteiner

Tlorisni načrt pritličja Tlorisni načrt nadstropja Zračni pogled na vrtec s fotovoltaičnimi paneli na strehi

Foto Nadine Blanchard

OTROŠKI VRTEC »TWINNI«

Novogradnja nizkoenergetskega otroškega vrteca

2010

Naslov:

A-2500 Baden, Bahngasse 17

Investitor:

Immobilien Baden GmbH. & Co. KG

Površina:

550 m²

Stroški:

circa 1.350.000 EUR (neto)

Obseg projektantske obdelave:

Projekt rušitve
Projekt arhitekture
Projekt požarne varnosti
Izvedbeni nadzor
Projekt notranje opreme

Projekt v sodelovanju z l-m-d architekten
(Lottersberger–Messner–Dumpelnik Architekten)

Mali dvoskupinski otroški vrtec se je zgradil na samo 12 m široki parceli gosto pozidanega mestnega predela mesta Baden blizu Dunaja, ki se je sprostila z rušitvijo predhodno na lokaciji obstoječega objekta.

Področje se nahaja znotraj notranjemestne zaščitne cone, kar je zahtevalo posebno obzirnost zadevno gabaritov in merila novo projektirane zgradbe. Lom v poteku ulice Bahngasse neposredno ob objektu se je motivno prevzel pri oblikovanju fasade novega otroškega vrtca.

Tlorisno se trije objektni deli skupnih prostorov in obeh igralnic zvrščajo vzdolž stranskega dostopnega hodnika, ki jih medsebojno povezuje. Med te tri objektne predele sta se vstavili dvoje mali dvorišči, ki vsako služi kot direktno dostopna intimna zunanja širitevna površina igralnic. Prek teh notranjih dvorišč se tudi osvetljuje dolgi dostopni hodnik vrtca (v katerem so nanizane garderobe otrok). V ozelenjenem dvorišču za novozgrajenim objektom se je uredilo približno 900 m² veliko zunanja igrišče otroškega vrtca.

Prvotni delovni naslov projekta (»TWINNI« je ime priljubljenega avstrijskega sladoleda v zeleni in oranžasti barvi) se je prevzel kot vodilni motiv barvne koncepcije notranjega oblikovanja za območji obeh igralnic vrtca.

Otroški vrtec se je zgradil po standardih za nizkoenergetske zgradbe (< 50kW/m²a) — z dodatkom nekaj okolje- in energetskovarstvenih pridevkov kot na primer fotovoltaičnim instalacijam na strehi, na lastnem zemljišču nameščene ponikovalnice padavinske vode, troslojnimi izolacijskimi stekli itd.