Perspektivični prikaz fasad objekta gledano s cestnega križišča 3D zračni pogled na nakupovalni center Načrti treh fasad centra

NAKUPOVALNI CENTER »ZADAR«

Idejni projekt, lokacijsko in gradbeno dovoljenje
za širitveno gradnjo nakupovalnega centra

2006 – 2008

Naslov:

HR-23000 Zadar, Bleiburških žrtava 18

Investitor:

Spar Hrvatska / ASPIAG

Površina:

34.000 m²

Stroški:

circa 42.000.000 EUR (neto)

Obseg projektantske obdelave:

Vodstvo projekta
Vodilni plan
Idejni projekt
Dokumentacija za lokacijsko dovoljenje
Poglobljeni idejni projekt
Dokumentacija PGD

Projekt se je izdelal za:
A&GP international / Architekt Brunner ZT GmbH

Dvoetažna širitev in preureditev že obstoječega »Interspar« hipermarketa ob glavni severni vpadnici (Ante Starčevićevi) mesta Zadar na Hrvaškem v nakupovalni center.
Najemna površina — circa 29.000 m² (BTP — brez parkirnih površin — circa 34.000 m²)

Zaradi utesnjene zemljiščne situacije so se potrebna parkirna mesta za obiskovalce centra namestila v dveh kletnih etažah in pod senčilnimi napravami na strehi objekta.