Fasadna obloga iz emajliranega stekla na Cityparku Ljubljana Zračni posnetek centra Citypark Ljubljana Pogled v nakupovalno ulico v centru Citypark Ljubljana Pogled v nakupovalno ulico v centru Citypark Ljubljana Pogled v nakupovalno ulico v centru Citypark Ljubljana Pogled v nakupovalno ulico v centru Citypark Ljubljana

Foto chriszenz.com

NAKUPOVALNI CENTER
»CITYPARK LJUBLJANA«

Novogradnja in širitev nakupovalnega centra

2002 – 2010

Naslov:

SLO-1000 Ljubljana, Šmartinska cesta

Investitor:

Spar Slovenija / ASPIAG / SES

Površina:

79.000 m²

Stroški:

circa 105.000.000 EUR (neto)

Obseg projektantske obdelave:

Vodstvo projekta arhitekture

Projekt se je izdelal za:
A&GP international / Architekt Brunner ZT GmbH

Nakupovalni center »Citypark Ljubljana« je največji posamični objekt detajlne prodaje v Sloveniji in se obenem nahaja znotraj največjega slovenskega področja trgovine in blagovne prodaje — »BTC«-ja. (»Blagovno trgovski center« / »Business and Trade Center«).
Razvil se je iz prvotnega hipermarketa, ki sta ga na lokaciji bivših jugoslovanskih carinskih skladišč v območju BTC-ja na mestnem robu Ljubljane kot skupno »joint venture« podjetje začetka 90-ih let odprla avstrijska Spar in največje slovensko maloprodajno podjetje Mercator.
Po prehodu večine lastništva nad podjetjem v roke skupine Spar, se je v letih od 2002 do 2010 Citypark v petih širitvenih fazah povečal na današnji obseg.
Arhitektura centra se je morala v precejšnji meri prilagoditi obstoječim halam bivših carinskih skladišč, ki so se večjidel ohranile in vključile v širitvene površine »Cityparka«. Zaradi tega in zaradi večfaznega načina širitve centra, objekt zaznamuje razvejena mreža raznoliko oblikovanih »nakupovalnih ulic«, ki pa so bile s strani obiskovalcev centra dobro sprejete.

 – najemne površine:                ca. 55.000 m²
 – število trgovin in lokalov:        ca. 125 enot

Da bi zadostovali potrebam motoriziranih obiskovalcev centra, se je ob vzhodni strani objekta zgradila 4-etažna parkirna hiša z okoli 1.800 parkirnimi mesti.

 – celotno število parkirnih mest: ca. 2.250 PM

Približno polovica centra je podkletena (območje bivših carinskih skladišč) — tu so garaže za uslužbence in skladišča nejemnikov trgovin; okoli ena tretina centra pa je enoetažno nadzidana — s pretežno gostinsko ponudbo (»Food Court«).