Sejna soba, pogled proti stekleni predelni steni in stenskimi omarami Sejna soba, pogled proti fasadi z okni in stenskimi omarami Tlorisni načrt sejne sobe Načrt pogleda stenskih omar Skica možnih kombinacij postavitve miz Vhodna garderoba Pogled iz delovne celice v sejno sobo

CENTER AVSTRIJSKIH NARODNIH SKUPNOSTI

Preureditev in notranja oprema prostorov

2006

Naslov:

A-1010 Dunaj, Teinfaltstrasse 4

Investitor:

Center avstrijskih narodnih skupnosti

Površina:

65 m²

Stroški:

circa 105.000 EUR (neto)

Obseg projektantske obdelave:

Projekt arhitekture
Koncept instalacij
Izvedbeni nadzor
Projekt notranje opreme
Projektno vodstvo

Po površini mali, približno le 6,50 m x 10,00 m veliki poslovni prostor »Centra avstrijskih narodnih skupnosti« mora ustrezati velikemu številu funkcijonalnih vsebin. Poleg osnovne pisarniške in arhivske funkcije služi še kot študijski prostor ter sejna soba, kot prostor za predavanja in šolanja, za predstavitve, tiskovne konference itd.

Z vstavljanjem predelne stene z drsnimi vrati iz matiranega lepljenega stekla se je od 6,50 m širokega glavnega delovnega prostora oddelil dobra 2 metra široki pas površine, v katerem so se uredili vhod s garderobo, čajna kuhinja in sanitarni prostor ter še mala delovna celica s skladiščem in arhivom.

Da bi še posebej ustrezali najrazličnejšim zahtevam glede opremljenosti glavnega delovnega prostora, se je razvil sistem naložljivih miz, ki omogoča, da se mize po potrebi nalagajo in premeščajo ali pa odstavijo v skladiščni prostor. Same dimenzije miz so se določile tako, da se jih lahko namešča v velikem številu različnih konstelacij postavitve.

Kratke stranice glavnega pisarniškega prostora so se zakrile s stenskimi omarami, v katerih sta vgrajeni tudi z elektronskimi instalacijami kompletno opremljeni delovni mesti, ki ju po potrebi lahko »zavrtimo« v notranjost omar.

Preureditveni stroški v višini 105.000 EUR obsegajo vsa rušitvena in gradbena dela, stroške izgradnje vključno električnih in strojnih instalacij, notranjo opremo in pohištvo ter tehnično-elektronsko pisarniško opremo (ozvočenje, elektronski video projektor, navojno projekcijsko platno itd.)

»Center avstrijskih narodnih skupnosti« deluje kot usklajevalno koordinacijska ustanova priznanih avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji (gradiščanski hrvati in madžari, koroški in štajerski slovenci, dunajski čehi in slovaki ter romi) in nemško ter ladinsko govorečo narodno skupnost na južnem Tirolskem; izvaja raziskovalna dela in informacijske prireditve ter za javnost in pedagoške ustanove pripravlja informacijske podloge za področje narodnih skupnosti.