FÖRSKOLA »PEDENJPED«

Tävlingsprojekt

2013

Adress:

Ljubljana / Slovenien

Uppdragsgivare:

Mestna občina Ljubljana

Yta:

1.650 m²

Kostnader:

cirka 2.800.000 EUR (netto)

Utförda tjänster:

Tävlingsprojekt

Förskolan, som ligger i en förort till Sloveniens huvudstad Ljubljana, är planerad som träkonstruktion och som passivhus.

Förskolan har delats upp på två avlånga kroppar, som ligger förskjutna mot varandra: delen som vetter mot söder innehåller förskolans avdelningar medans de gemensamma biytorna, förvaltningen och förskolekoncernens centralkök är förlagda till den andra delen.
I det kilformade utrymmet mellan de två huskropparna ligger entrén, ett väntrum samt ett rum för rörelse och evenemang.