ERBJUDNA TJÄNSTER

PROJEKTUTVECKLING

 • Inventering och beståndsritningar
 • Analys av byggförutsättningar
 • Myndighetskontakter
 • Definition av funktionella projektmål
 • Rumsprogram
 • Masterplan
 • Projektstudier
 • Lägesbedömning
 • Ekonomiska kalkyler

ARKITEKTURTJÄNSTER

 • Idéskiss
 • Idéprojekt
 • Bygglov
 • Bygg- och detaljplaner
 • Framtagande av anbudshandlingar
 • Konstnärlig kontroll
 • Byggtekninsk kontroll
 • Ekonomisk kontroll
 • Byggledning
 • Objektdesign
 • Inredningsarkitektur
  (Butik-, kontor-, café- och restauranginredningar m.m.)

HUVUDPROJEKTERING

 • Ansvar för samtliga planeringstjänster i en projektrealisering

Arkitekten erbjuder uppdragsgivaren alla nödvändiga
projekteringstjänster för realiseringen av projektet
(Arkitektur inklusive konstruktion, byggfysik, el- och vvs-
projektering, brandskydd, geodetiska mätningar m.m.)

PROJEKTMANAGEMENT

 • Formulera projektmål och utförandesteg
 • Tidsplanering och –kontroll
 • Kostnadsplanering och –kontroll
 • Kvalitetskontroll
 • Fakturakontroll
 • Löpande kontroll av projektrealisering och rapportering till uppdragsgivaren

REFERENSER

 • A&GP international
 • ASPIAG
 • ATP — Wien
 • Bura Olib d.o.o.
 • Immobilien Baden GmbH. & Co. KG
 • Österreichisches Volksgruppenzentrum
 • SES — Spar European Shoppingcenters
 • Slovenski znanstveni instutut — Wien
 • Spar — Hrvatska
 • Spar — Slovenija
 • Stadtgemeinde Baden