KÖPKVARTER
»CITY CENTER CELJE«

Ny- och tillbyggnad av ett köpcentrum

2005 – 2006

Adress:

SLO-3000 Celje, Mariborska cesta

Uppdragsgivare:

Spar Slovenija / ASPIAG

Yta:

39.000 m²

Kostnader:

cirka 48.000.000 EUR (netto)

Utförda tjänster:

Projektledning för andra tillbyggnadsomgången

Projekt utarbetat för:
A&GP international / Architekt Brunner ZT GmbH

Köpkvarteret »City Center Celje« har bildats genom om- och tillbyggnad av ett mindre köpcentrum, som byggdes redan under 90-talet av dagligvaruhandelskedjan Spar.

Mellan 2004 och 2006 byggdes köpcentrumet om i flera byggomgångar och medans butikerna höll öppet utvidgades försäljningsytan till det dubbla.

 – uthyrd yta:       ca. 33.500 m²
 – antal butiker:    ca. 85

I samband med utvidgningen anlades även ett parkeringshus i flera våningar (med bärande stålkonstruktion) med ungefär 1.600 parkeringsplatser. Detta ersätter parkeringsytorna som tidigare fanns runt det mindre köpcentret.