SERVICEBOENDE FÖR ÄLDRE

Tävlingsprojekt

1996

Adress:

Linz / Österrike

Uppdragsgivare:

»Neue Heimat« byggförening

Yta:

10.500 m²

Kostnader:

cirka 16,8 Mio. EUR (netto)

Utförda tjänster:

Tävlingsprojekt

I samarbete med:
Franz Denk, Georg Seebacher

Projektets 137 bostäder utmärkar sig av ett likvärdigt läge och inredning. Överskådlighet, öppenhet och direkt anknytning till grönområdet är projektets primära mål. Anläggningens form av en kam skyddar mot störande gatumiljö och öppnar bostäderna mot grönområdet i parken.

Projektidén baseras på ett koncept av passiv solenergi­användning.