TORGGESTALTNING »JOSEFSPLATZ«

Renovering av ett torg

2010 – 2012

Adress:

A-2500 Baden, Josefsplatz (Österrike)

Uppdragsgivare:

Stadtgemeinde Baden

Yta:

2.150 m²

Kostnader:

- - -

Utförda tjänster:

Idéprojekt

Ett projekt av l-m-d architekten
(Lottersberger–Messner–Dumpelnik Architekten)

Josefsplatz kan ses som den centrala entrén till staden Baden bei Wiens historiska stadskärna. Torget rymmer såväl Frauenbad (Arnulf Rainer museet) och Josefsbad (nyttjas idag som restaurang), ligger i nära anslutning till stadens grönsaksmarknad och är en trafikknutpunkt för både biltrafik och spårtrafik med Badner Bahns endhållplats (anknytning till Wiens stadskärna).

Centrala motivet i det föreslagna konceptet för torgets ytsanering är att ta fram den dittills underjordiskt flytande ån Mühlbach. Därigenom ska »vatten« som element bli mer present och upplevbar i badstaden Baden.

Torggestaltningen omfattar dessutom en nyorganisering av taxibilarnas och bussarnas hållplatser, en renovering av spårvagnens (Badner Bahn) endhållplats samt ny belysning och gatubeläggning.