KÖPCENTER »BANJA LUKA«

Idéprojekt och lokal stadsutvecklingsprojekt för ett multifunktionellt centralt köpkvarter

2009 – 2010

Adress:

Banja Luka / Bosnien - Hercegovina

Uppdragsgivare:

privat

Yta:

25.500 m²

Kostnader:

cirka 29 milj. EUR (netto)

Utförda tjänster:

Projektledning
Masterplan
Idéprojekt
Underlag för lokal stadutvecklingsprojekt

Projekt utrarbetat för:
A&GP international / Architekt Brunner ZT GmbH

För uppdragsgivarens tomter nära staden Banja Lukas centrum i Bosien och Hercegovina utvecklades en masterplan och en bebyggelsestudie. Tomterna hade dittills inte nyttjats i den mån som läget tillät.
Utifrån bebyggelsestudien anpassade stadsförvaltningen de lokala exploateringsriktlinjerna och utfärdade bygglov för köpcentrumet.

Det multifunktionella centrumet innehåller utöver försäljningsytorna på botten- och övervåningen ytterligare två påbyggda längder till kontor och hotell.
Försäljningsytornas takterasser bildar gröna innergårdar som planeras inhysa restauranger och caféer.
Ett underjordisk parkeringsdeck i flera våningar ger plats för kundernas bilar.

Köpcentret bildar avslut på ett avlångt bebyggt stadskvarter och anslutar längs ena sidan mot kvarterets innre gröna promenadstråk.