Förskolans huvudfasad

Foto Erich Kronsteiner

Förskolans ”gröna” avdelning – målade toalettväggar Förskolans ”orange” avdelning – målade toalettväggar

Foto Nadine Blanchard

Foto Nadine Blanchard

Barnens avhängnings- och förvaringsplatser

Foto Nadine Blanchard

Förskolans förbindelsegång med glastak

Foto Erich Kronsteiner

Ritning av förskolans bottenvåning Ritning av förskolans övervåning Flygfotorgafi av förskolan med fotovoltaisk anläggning på taket

Foto Nadine Blanchard

FÖRSKOLA »TWINNI«

Nybyggnad av en förskola som lågenergihus

2010

Adress:

A-2500 Baden, Bahngasse 17 (Österrike)

Uppdragsgivare:

Immobilien Baden GmbH. & Co. KG

Yta:

550 m²

Kostnader:

cirka 1.350.000 EUR (netto)

Utförda tjänster:

Rivningsprojekt
Arkitektplanering
Brandskydd
Byggledning
Inredning

Ett projekt av l-m-d architekten
(Lottersberger–Messner–Dumpelnik Architekten)

Den lilla förskolan med två avdelningar uppfördes på en endast 12 m bred rivningstomt i ett tätbebyggt område av staden Baden.

Området ligger i en central skyddszon vilket ledde till att särskild hänsyn behövde tas angående byggnadens volymer och proportioner. En befintlig riktningsändring i gatans förlopp återupptogs i utformningen av förskolans fasad.

Planlösningen består av tre huskroppar, varav en innehåller de gemensamma utrymmen och de andra två var sin avdelning, och som förbinds genom en gång som sträcker sig längs med hela byggnaden. Mellan avdelningarna finns en var sin liten innergård, vilken tjänar som direkt och intim lekyta utomhus. Innergårdarna syftar även till att ljussätta förbindelsegången med barnens avhängnings- och förvaringsplatser. I direkt anslutning bakom byggnaden ligger en cirka 900 m² stor grönyta med förskolans egentliga lekplats.

Det ursprungliga projektnamnet (»TWINNI« — namnet på en populär österrikisk glasspinne i färgerna grön och orange) ledde slutligen till de två avdelningarnas färgkoncept.

Förskolan är byggd som ett högisolerat lågenergihus (< 50 kW/m²a) — med ytterligare miljö- och energismarta lösningar som exempelvis en fotovoltaisk anläggning på taket, treglasfönster, regnvatten som leds direkt till grundvattnet m.m.