Emaljglasfasad Citypark Ljubljana Flygfotografi Citypark Ljubljana Fotografi av köpcentrets shopping mall Fotografi av köpcentrets shopping mall Fotografi av köpcentrets shopping mall Fotografi av köpcentrets shopping mall

Foto chriszenz.com

KÖPKVARTER
»CITYPARK LJUBLJANA«

Nybyggnad och utvidgning — Köpcentrum

2002 – 2010

Adress:

SLO-1000 Ljubljana, Šmartinska cesta

Uppdragsgivare:

Spar Slovenija / ASPIAG / SES

Yta:

79.000 m²

Kostnader:

cirka 105.000.000 EUR (netto)

Utförda tjänster:

Projektledare arkitekturplanering

Projekt utarbetat för:
A&GP international / Architekt Brunner ZT GmbH

Köpcentret »Citypark Ljubljana« är det största enskilda detaljhandelsobjekt i Slovenien och är belägen i landets största handels- och upplevelsecentrum BTC (»Blagovno trgovski center« / »Business and Trade Center«).
Det utvecklades ur en Joint Venture-stormarknad mellan den österrikiska Spar-koncernen och Sloveniens största detaljhandelsföretag Mercator, som i början på 90-talet öppnades i förre detta Jugoslaviens tullagerhallarna i Ljubljanas ytterområde.
Efter att Cityparks ägandemajoritet hade gått över till Spar-koncernen, utvidgades köpcentrumet mellan 2002 och 2010 i fem omgångar till dagens storlek.
Centrets arkitektoniska utformning behövde i många aspekter anpassas till de bestående förre detta tulllagerhallarna, vilka inkluderades i »Cityparks« utvidgningsområde. Detta, och även de många utvidgningsomgångar, ledde till att köpkvarteret idag präglas av ett nät av olikt gestaltade »shoppinggator«, vilket tas emot väl av köpkvarterets besökare.

 – uthyrd yta:           ca. 55.000 m²
 – antal butiker:        ca. 125

För att erbjuda tillräckligt med parkeringsyta för köpkvarterets kunder uppfördes vid dess ostsida ett parkeringshus i 4 våningar med ungefär 1800 parkeringsplatser.

 – totalt antal parkeringsplatser: ca. 2.250

Drygt hälften av köpkvarterets yta har en utbyggd källarplan (området under de förre detta tullagerhallarna) —  här finns personalgarage och lager till butikerna. En tredjedel av ytan har en ytterligare våningspåbyggnad — med huvudsakligen gastronomisk inriktning (food court).