Mötesrum – glasvägg med skjutdörrar Mötesrum – fasad, garderober och datorarbetsplatser Planritning Ritning av centrala rummets garderober Skiss – system av stapelbara bord Entregarderob Foto från kontorshörn mot mötesrum

CENTRUM FÖR ÖSTERRIKES
NATIONELLA MINORITETER

Kontorsombyggnad och –inredning

2006

Adress:

A-1010 Wien, Teinfaltstrasse 4

Uppdragsgivare:

Österreichisches Volksgruppenzentrum

Yta:

65 m²

Kostnader:

cirka 105.000 EUR (netto)

Utförda tjänster:

Arkitektplanering
Installationer
Byggledning
Inredning
Kontrollansvarig enligt PBL

Det lilla kontoret till »Centrum för Österrikes nationella minoriteter« mäter enbart cirka 6,5 m x 10 m men måste uppfylla en mängd olika funktioner. Vid sidan om kontor och arkiv fungerar det även som mötes- och konferenslokal, i utbildningssammanhang, för presentationer och presskonferenser m.m.

Genom att sätta upp en genomskinlig glasvägg med skjutdörrar delades en drygt 2 meter bred yta av från den 6,5 meter breda lokalen. Denna mindre del omfattar ingång och garderob, kök och toalett, samt förråd, arkiv och ett litet kontorshörn.

För att kunna möta det stora, centrala rummets behov av olika möbleringsalternativ utvecklades ett system av stapelbara bord som vid behov kan ställas på varandra och rullas in i förrådet. Bordens mått är valda så att det möjliggör ett flertal olika möbleringskonstellationer.

Det centrala rummets kortsidor består av platsbyggda garderober, vilka även innehåller två kompletta datorarbetsplatser som kan »fällas ut« vid behov.

Ombyggnadskostnaden på 105 000 EUR innefattar alla rivnings- och byggkostnader, hela ombyggnaden inklusive el- och vvs-installationer, samt inredning, möbler och kontorsutrustningen (ljudanläggning, videoprojektor, utfällbar videovägg m.m.).

»Centrum för Österrikes nationella minoriteter« är ett sammankallande och koordinerande organ för österrikes historiska nationella minoriteter (kroater och ungrare i Burgenland, slovener i Kärnten och Steiermark, tjecker och slovaker i Wien samt österrikiska romer) samt de tysk- och reteromanskspråkiga folksgrupperna i Sydtyrolen. Centrumet bedriver forskningsarbete och genomför informationsmöten samt ger ut informationsmaterial om österrikes nationella minoriteter för pedagogiska instiutioner och allmänheten.