PRODAJNI CENTAR
»BANJA LUKA«

Idejni projekt i lokacijska dozvola za
multifunkcionalni prodajni centar

2009 – 2010

Naslov:

Banja Luka / Bosna i Hercegovina

Investitor:

privatni

Površina:

25.500 m²

Troškovi:

ca. 29.OOO.OOO EUR (neto)

Obuhvat projektantske razrade:

Vodstvo projekta
Masterplan / urbanistička studija
Idejni projekt
Dokumentacija za lokacijsku dozvolu

Projekt se razradio za:
A&GP international / Architekt Brunner ZT GmbH

Za blizu gradske jezgre Banja Luke ležeća zemljišta investitora — koja se u odnosu na njihovu lokacijsku vrednotu koriste samo neprimjereno — razradila se urbanistička studija te idejni projekt sa prijedlogom njihovog zazidavanja.
Na temelju predloženog projekta gradska uprava prilagodila je urbanistički plan za područje te uslijedno izdala lokacijsku dozvolu za centar.

Multifunkcionalni centar pored prodajnih površina u prizemlju i 1. katu sadržava još dva kraka etažne dogradnje poslovno-uredskog odnosno hotelskog sadržaja u gornjima etažama.
Na zelenima terasama na krovu 1. kata predviđaju se ugostitelski lokali.
Višeetažna podzemna garaža nudi parkirališta za posjetitelje centra.

Prodajni centar stvara završnu glavu podugog gradskog bloka te se s jedne strane otvara u dvorišni drvored i šetalište gradske četvrti.