PROJEKTANTSKA PONUDA

PRIPREMA PROJEKATA

 • Snimki postojećih objekata
 • Definicija projektnih zadataka
 • Provjere na upravnima uredima
 • Definicija funkcijonalnih projektnih ciljeva
 • Popis programa prostorija
 • Masterplan
 • Projektne studije
 • Procjene lokacija
 • Provjere ekonomičnosti investicija

PROJEKTANTSKE USLUGE ARHITEKTURE

 • Idejna koncepcija
 • Idejni projekt
 • Dokumentacija stjecanja građevinske dozvole
 • Izvedbena dokumentacija
 • Popis radova
 • Arhitekturni vodstveni nadzor projekta
 • Tehnički vodstveni nadzor projekta
 • Poslovni vodstveni nadzor projekta
 • Nadzor izvedbe radova na gradilištu
 • Objektno oblikovanje
 • Nutarnje opreme
  (namještaj / oblikovanje trgovina, lokala, uredsko-poslovnih prostorija)

USLUGE GENERALNEGA PROJEKTANTA

 • Preuzimanje odgovornosti za sve potrebne projektantske
  usluge za realizaciju projekta.

Arhitekt investitoru nudi sve za realizaciju projekta potrebne
projektantske usluge iz jedne ruke.
(Sve dokumentacije za arhitekturu, konstrukcije, gradbenu
fiziku, instalacije, protupožarnu zaštitu, geodetske usluge,
geomehaniku, nutarnju opremu i namještaj itd.)

PROJEKTNO VODSTVO

 • Definicija projektnih ciljeva i terminski plan njihove realizacije
 • Priprema terminskih planova i kontrola dogovorenih termina
 • Investicijski plan i kontrola troškova
 • Kontrola kakvoće izvedbe radova
 • Kontrola računa — završni račun
 • Kontrola projektne realizacije i izvještaj investitoru o napretku izvedbe

REFERENCE

 • A&GP international
 • ASPIAG
 • ATP — Wien
 • Bura Olib d.o.o.
 • Center austrijskih narodnostni
 • Gradska općina Baden
 • Immobilien Baden GmbH. & Co. KG
 • SES — Spar European Shoppingcenters
 • Slov. znanstveni institut — Beč
 • Spar — Hrvatska
 • Spar — Slovenija