Fasadni pogled na dječji vrtić

Foto Erich Kronsteiner

Dječje sanitarije u zelenoj boji Dječje sanitarije u narančastoj boji

Foto Nadine Blanchard

Foto Nadine Blanchard

Povezni hodnik i dječje garderobe

Foto Nadine Blanchard

Pogled ispod zastakljenog krova prema ulazu vrtiča

Foto Erich Kronsteiner

Tlocrt prizemlja Tlocrt kata Zračna snimka dječjeg vrtiča s fotovoltaičnima panelima na krovu

Foto Nadine Blanchard

DJEČJI VRTIĆ »TWINNI«

Novogradnja nizkoenergetskog dječjeg vrtića

2010

Naslov:

A-2500 Baden, Bahngasse 17

Investitor:

Immobilien Baden GmbH. & Co. KG

Površina:

550 m²

Troškovi:

ca. 1.350.000 EUR (neto)

Obuhvat projektantske razrade:

Projekt rušenja
Projekt arhitekture
Projekt protupožarne zaštite
Izvedbeni nadzor
Projekt nutarnje opreme i namještaja

Projekt u suradnji sa l-m-d architekten
(Lottersberger–Messner–Dumpelnik Architekten)

Maleni dječji vrtić za dvije skupine sagradio se na samo 12 m širokoj parceli gusto naseljenog dijela jezgre grada Baden kod Beča, na kojoj se srušila prethodno tu nalazeća se zgrada.

Područje nalazi se unutar gradske spomeničko zaštitne zone, što je tražilo posebnu obzirnost prema gabaritima i mjerilu novo projektirane zgrade. Lom u protegu ulice Bahngasse ispred objekta preuzeo se kao motiv za oblikovanje fasade novog dječjeg vrtića. Tlocrt objekta sastoji se od tri dijelova, koje stransko povezuje podužni hodnik — dvije grupne prostorije te kao treće zajedničke prostorije uprave, kuhinje i gimnastičke igraonice.

Između ova tri djelova objekta umjestila su se dva malena dvorišta, od kojih svako služi kao intimno i direktno dostupno vanjsko proširenje grupnih prostorija. Preko ovih unutarnjih dvorišta osvetljava se i dugački povezni hodnik vrtića, u kojem su poredane i garderobe za djecu.

Iza novosagrađenog objekta na oko 900 m² zelene površine zemljišta uredilo se veliko vanjsko igralište dječjeg vrtića.

Prvotni radni naziv projekta (»TWINNI« zove se priljubljeni austrijski sladoled zelene i narančaste boje) preuzeo se kao vodeći motiv koncepcije boja unutarnjeg oblikovanja dviju grupa vrtića.

Dječji vrtić se sagradio prema standardima za niskoenergetske zgrade (< 50kW/m²a) — sa dodatkom nekoliko uređaja energetske štednje i zaštite okoliša kao na primjer sustav fotovoltaičnih instalacija na krovu, na vlastitoj zemlji ukopana ponornica oborinske vode, troslojna izolacijska stakla itd.