Vizualizacija fasada trgovačkog centra - gledano iz križanja Ante Starčevićeve i Bleiburških žrtava Zračna perspektiva centra Crtež fasada trgovačkog centra

PRODAJNI CENTAR »ZADAR«

Idejni projekt, lokacijska te građevinska dozvola za proširenje trgovačkog centra

2006 – 2008

Naslov:

HR-23000 Zadar, Bleiburških žrtava 18

Investitor:

Spar Hrvatska / ASPIAG

Površina:

34.000 m²

Troškovi:

ca. 42.000.000 EUR (neto)

Obuhvat projektantske razrade:

Vodstvo projekta
Masterplan
Idejni projekt
Dokumentacija za lokacijsku dozvolu
Produbljeni idejni projekt
Dokumentacija za građevinsku dozvolu

Projekt se razradio za:
A&GP international / Architekt Brunner ZT GmbH

Dvoetažno proširenje i preuređenje u prodajni centar za postojeći »Interspar« hipermarket na raskrižju glavne sjeverne upadne ceste (Ante Starčevića) grada Zadar.
Iznajmljiva površina — ca. 29.000 m²
(BTP — bez parkirališnih površina — ca. 34.000 m²)

Zbog tijesne prostorne situacije su se parkirališta za posjetitelje centra uredila u dvije podrumske etaže te — zaštićeno od sunca — na krovu zgrade.