Fasadna obloga iz emaljiranog stakla na Cityparku Ljubljana Zračna snimka centra Citypark Ljubljana Pogled prodajne ulice u centru Citypark Ljubljana Pogled prodajne ulice u centru Citypark Ljubljana Pogled prodajne ulice u centru Citypark Ljubljana Pogled prodajne ulice u centru Citypark Ljubljana

Foto chriszenz.com

PRODAJNI CENTAR
»CITYPARK LJUBLJANA«

Novogradnja i proširenje prodajnog centra

2002 – 2010

Naslov:

SLO-1000 Ljubljana, Šmartinska cesta

Investitor:

Spar Slovenija / ASPIAG / SES

Površina:

79.000 m²

Troškovi:

ca. 105.000.000 EUR (neto)

Obuhvat projektantske razrade:

Vodstvo projekta arhitekture

Projekt se razradio za:
A&GP international / Architekt Brunner ZT GmbH

Prodajni centar »Citypark Ljubljana« najveći je pojedinačni objekt detaljne prodaje u Sloveniji. Centar smješten je unutar granica »BTC«-a (»Blagovno trgovski center«) — najveće zone trgovine i robne prodaje u Sloveniji.
Razvio se iz prethodnog hipermarketa, koji su na lokaciji nekadašnjih jugoslavenskih carinskih skladišta u području BTC-a u prigradskom pojasu Ljubljane na početku 90-ih godina kao »joint venture« osnivali austrijski trgovački lanac Spar i najveće slovensko maloprodajno poduzeće Mercator.
Nakon prijelaza većine vlastniških udijela u ruke lanca Spar, centar Citypark se proširio u godinama od 2002 do 2010 u 5 etapa izgradnje na današnji opseg.
Arhitektura centra trebala se u znatnoj mjeri prilagoditi postojećima halama nekadašnjih carinskih skladišta, koja su se većim dijelom sačuvala te uključila u površine proširenja centra »Citypark«.
Zbog toga i zbog višeetapnog načina proširenja centra, objekt obilježava razgranata mreža različito oblikovanih »prodajnih ulica«, koje su bile sa strane posjetitelja centra dobro prihvaćene.

 – iznajmljive površine:           ca. 55.000 m²
 – broj trgovina i lokala:         ca. 125

Da bi odgovarali potrebama motoriziranih posjetitelja, uzduž istočne strane centra sagradila se 4-etažna parking-kuća sa oko 1.800 parkirališta.

 – ukupni broj parkirališta:   ca. 2.250

Otprilike ispod polovice centra nalaze se podrumske prostorije (nekadašnjih carinskih skladišta) — tu su garaže za zaposljeno osoblje te robna skladišta trgovina. Oko trećina prizemne površine centra se jednokatno nadgradila te se koristi pretežito za ugostiteljske lokale (»Food Court«).