Prostor za sastanke, pogled prema staklenoj pregradnoj steni i stjenskim ormarima Prostor za sastanke, pogled prema fasadi, prozorima i stjenskim ormarima Tlocrt prostorija Crtež stjenskih ormara Skica sistema složivih stolova Garderoba na ulazu ureda Pogled iz uredske ćelije prema prostoru za sastanke

CENTAR AUSTRIJSKIH NARODNOSTI

Preuređenje i obnova prostorija te namještaj

2006

Naslov:

A-1010 Beč, Teinfaltstrasse 4

Investitor:

Centar austrijskih narodnosti

Površina:

65 m²

Troškovi:

ca. 105.000 EUR (neto)

Obuhvat projektantske razrade:

Projekt arhitekture
Koncepcija instalacija
Izvedbeni nadzor
Projekt nutarnje opreme i namještaja
Vodstvo projekta

Po površini maleni, otprilike samo 6,50 m x 10,00 m veliki ured »Centra austrijskih narodnosti«, funkcijonalno treba odgovarati velikome broju različitih sadržaja. Uz temeljnu uredsku i arhivsku funkciju još se koristi kao prostor za sastanke i studij, kao soba za predavanja i školovanja, za prezentacije, konferencije za tisak itd.

Putem namještanja pregradne stene sa kliznim vratima iz matiranog lijepljenog stakla od 6,50 m široke glavne uredske prostorije odvojio se otprilike 2 m široki pojas površine, na kojem su se uredili ulaz i garderoba, mini-kuhinja i wc te još maleni radni prostorčić, skladište i arhiva.

Da bi još posebice odgovarali različitim zahtjevima u obziru na opremljenost glavnog uredskog prostora, osnivao se sistem složivih stolova, koji omoguća, da se stolovi slože i premeste prema potrebama ili ostave u skladišni prostor. Dimenzije stolova odredile su se tako, da omogućavaju veliki broj različitih konstelacija postave.

Kraće strane glavnog uredskog prostora obložile su se stenskim ormarima, u kojima su se ugradila dvaju elektronskim instalacijama puno opremljena radna mjesta, koja se po potrebi mogu »okrenuti« u nutrašnjost ormara.

Troškovi preuređenja u opsegu 105.000 EUR obuhvate sve radove rušenja i gradnje, izgradnju prostorija uključivši električne i strojne instalacije, troškove nutarnje opreme i namještaja te elektronsku uredsku opremu (ozvučenje, videoprojektcijski aparat i platno itd.)

»Centar austrijskih narodnosti« djeluje kao usklađujuća i koordinacijska ustanova priznatih autohtonih austrijskih narodnosti (gradišćanski hrvati i mađari, koruški i štajerski slovenci, bečki česi i slovaci te romi) i njemačko odnosno retoromansko govorećoj narodnosti u južnoj Tirolskoj; izvršava istraživanja, održava informacijske priredbe te za javnost i pedagoške ustanove priprema informacijske podloge za područje narodnostnih pitanja.